Producten

Service op maat met een personal touch

Bestuursservice: verenigingsmanagement en secretariaatsvoering
Het adviseren, stimuleren en begeleiden van besturen, het (doen) uitvoeren van bestuursbesluiten
en de dagelijkse taken zoals ledenadministratie, telefoon, mail- postbehandeling en voorlichting.

Congresorganisatie
Uitgangspunt bij de organisatie van congressen en projecten is:
  • het op maat adviseren tijdens alle stadia van het proces
  • het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende activiteiten zoals:
    opstellen begroting, bewaking tijdsplanning, communicatie, accommodatie en catering,
    sprekersbegeleiding, administratie, registratie, draaiboeken en de eindregie van de dag
  • het zoeken van sprekers en onderwerpen
Het is ook mogelijk om alleen de registratie van de deelnemers door ons te laten verzorgen.
Weteringschans 223 1017 XH Amsterdam postbus 15051 1001 MB Amsterdam
Tel: 020 - 627 89 49 Fax: 020 - 627 03 22 E-mail: info@back-office.nu